Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Avgust 2015.

 Tokom AVGUSTA meseca uzorkovano je 118 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 68 u gradu Kikindi i 50 u selima Opštine. Osnovna analiza izvršena je u svim uzorcima.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, 8.8% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost a u4,4% je bila povećana koncentracija rezidualnog hlora, odnosno oksidabilnost je povećana u 94% uzoraka iz sela, boja u 94% uzoraka iz sela, amonijak je povećan u 94%, i u 2% povećana koncentracija gvožđa. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.85 mg/l, a u selima 22.75 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.26 mg/l, a u selima 1.46 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 35.44 ºCoPt skale, a u selima 22.9 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 17,64% neispravnih uzoraka, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (8.33%), odnosno 6,0% neispravnih uzoraka za sela, što je značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (18.75%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 10.26% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 2,94% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa, 1.47% zbog prisustva Streptococcus faecalis i 1,47% zbog E coli (struktura: 58.33% AMB, 16,66% Pseudomonas aeruginosa, 8.33% Streptococcus faecalis, 8,33% E coli), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti, sa nezadovoljavajućom strukturom neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 6,0% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (struktura: 100% AMB), što predstavlja skoro zadovoljavajući procenat neispravnosti, i sasvim zadovoljavajuću strukturu neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući u gradu i skoro zadovoljavajući u selima sa aspekta preporuka SZO.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike