Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Januar 2016.

 Tokom JANUARA meseca uzorkovano je 80 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 32 u selima Opštine. Osnovna analiza izvršena je u svim uzorcima.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 25% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima je oksidabilnost bila povećana u svim uzorcima, boja je bila povećana u 90.6%, a koncentracija amonijaka je bila povećana u 90,6% uzoraka. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.26 mg/l, a u selima 21.11 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.08 mg/l, a u selima 1.32 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34.79 ºCoPt skale, a u selima 26.72 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 16.66% neispravnih uzoraka, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (22,05%), odnosno 18,75% neispravnih uzoraka za sela, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (12,0%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 12.5% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 2.08% zbog prisustva prisustva Pseudomonas aeruginosa i 2.08% zbog prisustva termotolerantnih bakkterija (struktura: 75% AMB, 12.5% Pseudomonas aeruginosa, 12.5% Klebsiella oxytoca term.), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 6,25% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 9.37% zbog prisustva fekalnog streptokoka I 3.12% zbog prisustva termotolerantnih kolifomnih bakterija (struktura: 33.3% AMB, 50% Streptococcus facalis, 16.16% Klebsiella oxytoca), što nije zadovoljavajuća strukturu neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka povećan u gradu i u selima sa aspekta preporuka SZO.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike