Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Mart 2017.

Tokom MARTA meseca uzorkovano je 80 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 32 u selima Opštine.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 16.66% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U okviru V obima na jednom izvorištu u Kikindi, pored standardnih parametara neispravnosti, povečana je bila koncentracija arsena (14,4 µg/l MDK-10 µg/l ), bora (0,805 mg/l MDK-0,3 mg/l), natrijuma (249,2 mg/l MDK-150 mg/l) i ortofosfata (0,43 mg/l MDK-0,15 mg/l). U selima je oksidabilnost bila povećana u 100% uzoraka, koncentracija amonijaka u 90.6%, boja u 65,62%, u 3,12% uzoraka bilo je povećano gvožđ,. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.7 mg/l, a u selima 21.77 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.2 mg/l, a u selima 1.29 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 25.21ºCoPt skale, a u selima 12.5 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 8,33% za grad neispravnih uzoraka, što je značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (22,91%), odnosno 15.62% neispravnih uzoraka za sela, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (13.3%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 8,33% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) (struktura: 100% AMB), što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima je: 6,25% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 9.37% zbog Streptococcus faecalis-SF(struktura: 40% AMB, 60% SF), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike