Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Jul 2017.

Tokom JULA meseca uzorkovano je 79 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 31 u selima Opštine. Osnovna analiza izvršena u 36 uzorku, dok je u 42 uzoraka vršena periodična analiza, a u 1 uzorku je izvršena analiza V obima.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, 4.16% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost i mutnoća u 4,16%. U selima je oksidabilnost povećana u 100%, koncentracija amonijaka u 80,64% i boja bili povećani u 96,77% uzoraka. U okviru periodičnih analiza (12 u gradu) utvrđena je povećana koncentracija Bora (MDK 0.3 mg/l) u svim uzorcima-12 uzoraka i kretala se od 0.53-1.19 mg/l. Povećana koncentracija arsena utvrđena je u 11 od 12 uzoraka i kretala se od 0.010-0.020 mg/l (MDK 0.01 mg/l). U svim uzorcima iz grada je (12) je bila povećana i koncentracija natrijuma i kretala se od 175.4-262.9 mg/l (MDK 150 mg/l). Koncentracije ukupnih trihalometana, kao i pojedinačnih (hloroform, dihlorbrommetan, dibromhlormetan i bromoform) i hlorita su imale vrednosti ispod granice detekcije (MDK 100 µg/l,). Indeks ugljovodonika, kao i ugljovodonici C6-C10 i ugljovodonici C10-C28 u gradu su bili ispod granice detekcije. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.35 mg/l, a u selima 23.23 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.29 mg/l, a u selima 1.3 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 30.0 ºCoPt skale, a u selima 28.87 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale). U okviru periodičnih analiza (30 u selima) utvrđena je povećana koncentracija Bora (MDK 0.3 mg/l) u 26 od 30 uzoraka kretala se od 0.19-0.94 mg/l-pri čemu je najniža koncentracija bora utvrđena u Mokrinu, a najviša u Vincaidu. Povećana koncentracija arsena u selima utvrđena je u 18 od 30 uzoraka i kretala se od <0.005-0.068 mg/l (MDK 0.01 mg/l). U selima: Nakovo, B.V.Selo, N.Kozarci i R.Selo koncentracija arsena je u dozvoljenim granicama, dok je ostalim selima povećana: Vincaid (0.062-0.068 mg/l), Bašaid (0.017-0.019 mg/l), B.Topola (0.011-0.012 mg/l), Iđoš (0.037-0.041 mg/l), Sajan (0.059-0.065 mg/l), Mokrin (0.025-0.032 mg/l). Koncentracija natrijuma u selima bila je povećana u 24 od 30 uzoraka iz izvorišta kretala se od 115.2-221.29mg/l (MDK 150 mg/l), a koncentracija je povećana u R.Selu, N.Kozarcima, B.V.Selu, Nakovu, Bašaidu, B.Topoli, Sajanu i Vincaidu, dok je u Iđošu, i Mokrinu u dozvoljenim granicama. Koncentracije ukupnih trihalometana (THM), kao i pojedinačnih (hloroform, dihlorbrommetan, dibromhlormetan i bromoform) i hlorita su imale vrednosti ispod granice detekcije (MDK 100 µg/l). Indeks ugljovodonika, kao i ugljovodonici C6-C10 i ugljovodonici C10-C28 u selima su bili ispod granice detekcije.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 12,5% neispravnih uzoraka, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (27,08), odnosno 3.22% neispravnih uzoraka za sela, što je značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (25.0%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 12,5% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), (struktura: 100% AMB), što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima je: 3,25% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (struktura: 100% AMB,), što je takođe zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u selima sa aspekta preporuka SZO zadovoljavajući, dok je u gradu i dalje nezadovoljavajući.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike