Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Januar 2018.

Tokom JANUARA meseca uzorkovano je 116 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 68 u gradu Kikindi i 48 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 8,82% neispravnih uzoraka za grad, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (12,24%), odnosno 6,25% je neispravnih uzoraka za sela, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (6,66%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 5,88% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) a 2,94% zbog prisustva Streptococcus faecalis. (struktura: 66,6% AMB, 33,3% SF), što je skoro zadovoljavajući procenat neispravnosti, ali ne i struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 6,25% uzoraka u selima je neispravno zbog prisustva Streptococcus faecalis (struktura: 1000% SF), što je skoro zadovoljavajući procenat neispravnosti, ali nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 10.29% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima je oksidabilnost bila povećana u svim uzorcima, boja je bila povećana u 97,9% uzoraka, koncentracija amonijaka u 77.08%, a u 4,16% uzoraka bilo je povećano gvožđe. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.44 mg/l, a u selima 22.13 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.37 mg/l, a u selima 1.23 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34.71ºCoPt skale, a u selima 29.17 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).

 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike