Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Mart 2018.

Tokom MARTA meseca uzorkovano je 75 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 45 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 17,77% neispravnih uzoraka za grad, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (8,69%), odnosno 26,66% je neispravnih uzoraka za sela, što je znatno viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (3,33%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 15,55% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), a 2,22% je neispravno zbog prisustva Streptococcus faecalis. (struktura: 87,5% AMB, 12,5% Streptococcus faecalis), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti, i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 10,0% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), a 16,66% zbog prisustva Streptococcus faecalis (struktura: 37,5% AMB, 62,5% Streptococcus faecalis), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti, i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, u 13.33% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost, a u 2,22% uzoraka bila je povećana mutnoća. U selima je oksidabilnost bila povećana u svim uzorcima, boja u 96,66%, koncentracija amonijaka u 83.33%, a u 10,0% uzoraka bilo je povećano gvožđe. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.57 mg/l, a u selima 22.39 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.38 mg/l, a u selima 1.27 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33.78ºCoPt skale, a u selima 26.17 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike