Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Septembar 2011.

Predmet: Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za septembar mesec 2011 godine u Opštini Kikinda.

Tokom septembra meseca uzorkovano je 188 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 108 u gradu Kikindi i 80 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 72 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 62 uzorka sa sela.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 13.88% neispravnih uzoraka, što je znatno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (30.00%), odnosno 26.25 % neispravnih uzoraka za sela, što je takođe niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (32.50%). Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda je takva da aerobne mezofilne bakterije čine 93.33% neispravnosti, a 6.66% pseudomonas aeruginosa, što je relativno zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da 95.24% neispravnih uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, 4.76% sulfitoredukujuće klostridije, što je povoljna struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u selima zadovoljavajući, a broj neispravnih uzoraka u gradu opštine Kikinda nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

Preuzmite tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike