Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Maj 2018.

Tokom MAJA meseca uzorkovano je 115 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 67 u gradu Kikindi i 48 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 19,4% neispravnih uzoraka za grad, što je višestruko viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (2,22%), odnosno 4,16% je neispravnih uzoraka za sela, što je višestruko niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (11,42%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 11,94% zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB, a 7,46% uzoraka je neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA). (struktura: 61,53% AMB, 38,46% PA), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 4,16% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) (struktura: 100% AMB), što je zadovoljavajući procenat neispravnosti i zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, u 8.95% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost, a u 1,49% uzoraka povećana je bila koncentracija rezidualnog hlora. U selima su oksidabilnost i boja bili povećani u svim uzorcima, koncentracija amonijaka u 85.41%, a u 2,08% uzoraka bilo je povećano gvožđe. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.22 mg/l, a u selima 22.93 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.1 mg/l, a u selima 1.2 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 29.78ºCoPt skale, a u selima 20.94 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike