Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Jun 2018.

Tokom JUNA meseca uzorkovano je 75 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 45 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 17,77% neispravnih uzoraka za grad, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (19,4%), odnosno 6,66% je neispravnih uzoraka za sela, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (4,16%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 6,66% zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB, a 11,11% uzoraka je neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA). (struktura: 37,5% AMB, 62,5% PA), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 2,08% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija i 2,08% zbog prisustva Streptococcus faecalis (AMB) (struktura: 50% AMB, 50% Streptococcus faecalis), što je skoro zadovoljavajući procenat neispravnosti i nezadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, u 13.13% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima su oksidabilnost i boja bili povećani u svim uzorcima, koncentracija amonijaka u 90%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.71 mg/l, a u selima 22.64 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.16 mg/l, a u selima 1.27 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34.89ºCoPt skale, a u selima 28.67 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike