Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Avgust 2018.

Tokom AVGUSTA meseca uzorkovano je 236 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 68 u gradu Kikindi i 48 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 8,82% neispravnih uzoraka za grad, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (19,4%), odnosno 10,41% je neispravnih uzoraka za sela, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (4,16%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 7,35% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB, a 1,47% uzoraka je neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA). (struktura: 83,33% AMB, 16,66% PA), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 8,33% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja netermotolerantnih koliformnih bakterija , a 2,08% zbog prisustva Sulfitoredukujućih klostridija , struktura: 80% netermotolerantne koliformne bakterije i 20% Sulfitoredukujuće klostridije, što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka u 98,52% uzoraka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, u 11,76 % uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost, a u 4,41% uzoraka povećana je bila koncentracija rezidualnog hlora. U selima je oksidabilnost bila povećana u svim uzorcima, boja u 95,83% uzoraka, koncentracija amonijaka u 91,66 %. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 26,33 mg/l, a u selima 23,6 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,17 mg/l, a u selima 1,32 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 32,65ºCoPt skale, a u selima 27,81 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike