Grb Kikinde

Javne nabavke

Aktuelne javne nabavke koje sprovodi Gradska uprava...

NBP: V-404-127/2021

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Poštovani,
Pozivamo Vas da dostavite ponudu za nabavku usluga - Usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja poslovnih objekata i imovine - br.V-404-127/2021

Vrsta predmeta javne nabavke je nabavka usluga.

Predmet javne nabavke: Usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja poslovnih objekata i imovine

Preuzmite dokumentaciju
Obaveštenje o dodeli ugovora

NBP: V–404-149/2020

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Poštovani,
Pozivamo Vas da dostavite ponudu za nabavku radova - Sanacija ogradnih zidova u vrtiću "Mendo" u Kikindi broj: V – 404-149/2020

Vrsta predmeta javne nabavke je nabavka radova.

Predmet javne nabavke: Sanacija ogradnih zidova u vrtiću "Mendo" u Kikindi

Preuzmite poziv i specifikaciju
Preuzmite ugovor