Grb Kikinde

Javne nabavke

Aktuelne javne nabavke koje sprovodi Gradska uprava...

NBP: V-404-35/2022

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA


Poštovani,
Pozivamo Vas da dostavite ponudu za nabavku usluga – Usluge keteringa - br.V-404-35/2022
Vrsta predmeta javne nabavke je nabavka usluga.
Predmet javne nabavke: Usluge keteringa-(partije)
 

Preuzmite poziv

NBP: V-404-129/2021

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Poštovani,
Pozivamo Vas da dostavite ponudu za nabavku usluga – Usluge keteringa - br.V-404-129/2021

Vrsta predmeta javne nabavke je nabavka usluga.

Predmet javne nabavke: Usluge keteringa-(partije)

Preuzmite poziv

NBP: V-404-127/2021

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Poštovani,
Pozivamo Vas da dostavite ponudu za nabavku usluga - Usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja poslovnih objekata i imovine - br.V-404-127/2021

Vrsta predmeta javne nabavke je nabavka usluga.

Predmet javne nabavke: Usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja poslovnih objekata i imovine

Preuzmite dokumentaciju
Obaveštenje o dodeli ugovora