Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Oktobar 2016.

Na osnovu ispitivanja kvaliteta ambijentalnog vazduha od strane Rudarskog Instituta doo Beograd, Laboratorija za zaštitu životne sredine (br. ugovora V-404-10/2016-15), a u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. gl. RS br. 11/10, 75/10 i 63/13), za mesec oktobar 2016. godine dostavljeni su sledeći rezultati:

SO2
Dnevne koncentracije sumpor-dioksida ne prekoračuju graničnu/tolerantnu vrednost (GV/TV = 125 µg/m3 ) ni na jednom mernom mestu.
Srednja izmerena koncentracija sumpor-dioksida na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je <10,0 µg/m3, minimalna <10,0 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 14,6 µg/m3.
Srednja izmerena koncentracija sumpor-dioksida na mernom mestu MM2-Mikronaselje je <10,0 µg/m3, minimalna <10,0 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 15,2 µg/m3.


NO2
Dnevne koncentracije azot-dioksida ne prekoračuju ni tolerantnu vrednost (TV=105 µg/m3) ni graničnu vrednost (GV=85 µg/m3 ) ni na jednom mernom mestu.
Srednja izmerena koncentracija azot-dioksida na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je 8,4 µg/m3, minimalna 4,2 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 15,2 µg/m3.
Srednja izmerena koncentracija azot-dioksida na mernom mestu MM2-Mikronaselje je 9,6 µg/m3, minimalna 6,9 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 19,0µg/m3.


ČAĐ
Dnevne koncentracije čađi ne prekoračuju maksimalno dozvoljenu vrednost (MDK=50 µg/m3 ) ni na jednom mernom mestu.
Srednja izmerena koncentracija čađi na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je 9,8 µg/m3, minimalna <2,0 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 28,7 µg/m3.
Srednja izmerena koncentracija čađi na mernom mestu MM2-Mikronaselje je 4,4 µg/m3, minimalna <2,0 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 16,8 µg/m3.

TSP
Dnevne koncentracije ukupnih suspendovanih čestica (TSP) ne prekoračuju maksimalno dozvoljenu vrednost (MDK=120 µg/m3) ni na jednom mernom mestu.
Srednja izmerena koncentracija ukupnih suspendovanih čestica na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je 30,6 µg/m3, minimalna 10,2 µg/m3 i maksimalna dnevna je 66,2 µg/m3.
Srednja izmerena koncentracija ukupnih suspendovanih čestica na mernom mestu MM2- Mikronaselje je 33,7 µg/m3, minimalna 12,0 µg/m3 i maksimalna dnevna je 82,5 µg/m3.


PM10
Dnevne koncentracije suspendovanih čestica PM10 ne prekoračuju graničnu/tolerantnu vrednost (GV/TV=50 µg/m3) ni na jednom mernom mestu.
Srednja izmerena koncentracija suspendovanih čestica PM10 na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je 27,9 µg/m3, minimalna 11,8 µg/m3 i maksimalna dnevna je 39,9 µg/m3.
Srednja izmerena koncentracija suspendovanih čestica PM10 na mernom mestu MM2-Mikronaselje je 31,9 µg/m3, minimalna 11,3 µg/m3 i maksimalna dnevna je 39,0 µg/m3.


PM2.5
Srednja izmerena koncentracija suspendovanih čestica PM2.5 na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je 9,1 µg/m3, minimalna 6,9 µg/m3 i maksimalna dnevna je 12,3 µg/m3.


UTM
Mesečne vrednosti sadržaja ukupnih taložnih materija ne prelaze maksimalno dozvoljenu koncentraciju (MDK= 450 mg/m2dan) ni na jednom mernom mestu.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike