Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Januar 2017.

Na osnovu ispitivanja kvaliteta ambijentalnog vazduha od strane Rudarskog Instituta doo Beograd, Laboratorija za zaštitu životne sredine (br. ugovora V-404-10/2016-15), a u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. gl. RS br. 11/10, 75/10 i 63/13), za mesec januar 2017. godine dostavljeni su sledeći rezultati:

SO2
Dnevne koncentracije sumpor-dioksida ne prekoračuju graničnu/tolerantnu vrednost (GV/TV = 125 µg/m3 ) ni na jednom mernom mestu.
Srednja izmerena koncentracija sumpor-dioksida na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je <10,0 µg/m3, minimalna <10,0 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 13,5 µg/m3.
Srednja izmerena koncentracija sumpor-dioksida na mernom mestu MM2-Mikronaselje je <10,0 µg/m3, minimalna <10,0 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 13,8 µg/m3.


NO2
Dnevne koncentracije azot-dioksida ne prekoračuju ni tolerantnu vrednost (TV=105 µg/m3) ni graničnu vrednost (GV=85 µg/m3 ) ni na jednom mernom mestu.
Srednja izmerena koncentracija azot-dioksida na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je 9,6 µg/m3, minimalna 5,0 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 20,0 µg/m3.
Srednja izmerena koncentracija azot-dioksida na mernom mestu MM2-Mikronaselje je 11,5 µg/m3, minimalna 6,7 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 23,6 µg/m3.


ČAĐ
Dnevne koncentracije čađi prekoračuju maksimalno dozvoljenu vrednost (MDK=50 µg/m3 ) jedan dan na mernom mestu MM2-Mikronaselje.
Srednja izmerena koncentracija čađi na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je 16,7 µg/m3, minimalna 3,7 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 45,2 µg/m3.
Srednja izmerena koncentracija čađi na mernom mestu MM2-Mikronaselje je 16,1 µg/m3, minimalna 3,1 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 50,2 µg/m3.


TSP
Dnevne koncentracije ukupnih suspendovanih čestica (TSP) prekoračuje maksimalno dozvoljenu vrednost (MDK=120 µg/m3), jedan dan na mernom mestu MM2-Mikronaselje.
Srednja izmerena koncentracija ukupnih suspendovanih čestica na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je 72,6 µg/m3, minimalna 26,3 µg/m3 i maksimalna dnevna je 115,2 µg/m3.
Srednja izmerena koncentracija ukupnih suspendovanih čestica na mernom mestu MM2- Mikronaselje je 84,7 µg/m3, minimalna 25,6 µg/m3 i maksimalna dnevna je 177,4 µg/m3.


PM10
Dnevne koncentracije suspendovanih čestica PM10 prekoračuju graničnu/tolerantnu vrednost (GV/TV=50 µg/m3) svih sedam dana na mernom mestu MM1- Ulica Kralja Petra I br.70 i svih sedam dana na mernom mestu MM2 - Mikronaselje.
Srednja izmerena koncentracija suspendovanih čestica PM10 na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je 106,3 µg/m3, minimalna 51,9 µg/m3 i maksimalna dnevna je 215,5* µg/m3.
Srednja izmerena koncentracija suspendovanih čestica PM10 na mernom mestu MM2-Mikronaselje je 114,7 µg/m3, minimalna 55,7 µg/m3 i maksimalna dnevna je 237,9* µg/m3.

PM2.5
Srednja izmerena koncentracija suspendovanih čestica PM2.5 na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.70 je 66,9 µg/m3, minimalna 51,5 µg/m3 i maksimalna dnevna je 93,1 µg/m3.


UTM
Mesečne vrednosti sadržaja ukupnih taložnih materija ne prelaze maksimalno dozvoljenu koncentraciju (MDK= 450 mg/m2dan) ni na jednom mernom mestu.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike