Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

April 2006.

Tokom APRILA 2006. godine izvršena su merenja aerozagađenja na 7 mernih mesta na području opštine Kikinda i to:

1. ZZZZ Kikinda
2. Mikronaselje
3. Novi Kozarci
4. Lutajuće mesto (aprila kod Livnice)
5. Jezero
6. Kraljevića Marka 138 i
7. Gradska kuća.

Na 6 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenata u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na četiri merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZZZ, Mikronaselje, Novi Kozarci i kod Livnice (lutajuće merno mesto), a na mernom mestu ZZZZ merena je koncentracija prizemnog ozona.

U toku aprila na dva merna mesta ZZZZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspenovanih čestica. U dva od sedam dana su na oba merna mesta u ukupnom suspendovanim česticama određivani i teški metali i to na mernom mestu ZZZZ cink, kadmijum, olovo, živa i mangan, a na mernom mestu Mikronaselje cink, kandijum, olovo, živa i aluminijum.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na svih 6 mernih mesta u granicama propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl.g. RS br. 54/92 (GVI – granična vrednost imisije za UTM je 450/m2 / dan), a koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, amonijum jon, kalcijum i magnezijum) ne odstupaju od uobičajenih vrednosti na datim mernim mestima.

Koncentracije teških metala olova i kadmijuma, merenih metodom aerosedimenata, ne odstupaju od normi propisanih navedenim Pravilnikom na svih 6 mernih mesta. Koncentracije cinka su takođe u granicama propisanim Pravilnikom izuzev na mernom mestu ZZZZ, gde je vrednost povišena i iznosi 401 ug/m2 / dan (GVI za Zn je 400 ug/m2 / dan).
Izmerene koncentracije čađi (GVI je 50 ug/m3) su u granicama propisanim Pravilnikom na sva četiri merena merna mesta.

Takođe su i prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije kiselih oksida i azotdioksida u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom na sva četiri merena merna mesta. Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona od 54,9 ug/m3 (GVI je 85 ug/m3 je takođe u normalnim granicama, ali dnevne koncentracije u toku četiri dana u mesecu aprilu prelaze GVI (maksimalna izmerena koncentracija je 122 ug/m3 ), što je u više nego u 13% merenja.

Koncentracija ukupnih suspenovanih čestica je u toku 2 dana od ukupno 7 dana (ili u toku 28,57% merenja) na mernom mestu ZZZZ bila iznad GVI od 120 ug/m3 i kretala se od 65 do 216 ug/m3 . Koncentracije kadmijuma, olova, žive i mangana su u granicama propisanim Pravilnikom. Koncentracija cinka je značajna tokom jednog dana (50% vremena merenja) i iznosi 18,8 ug/m3 (Pravilnik ne propisuje GVI za cink).

Koncentracija ukupnih suspenovanih čestica je u toku 5 od ukupno 7 dana merenja (ili tokom 71% merenja) na mernom mestu Mikronaselje bila iznad GVI od 120 ug/m3 i kretala se od 102 do 536 ug/m3. Koncentracije kadmijuma, olova i žive su u granicama propisanim Pravilnikom. Koncentracija cinka je značajna tokom jednog dana (50% vremena) i iznosi 16,8 ug/m3, a koncentracija aluminijuma je takođe značajno povišena tokom jednog dana (50% vremena merenja) i iznosi 6,2 ug/m3 (Pravilnik ne propisuje GVI za cink niti za aluminijum).

Dakle, možemo konstatovati da je povišena vrednost koncentracije cinka, samo na mernom mestu ZZZZ u aerosedimentu, dok je suspendovanim česticama cink povišen kako na mernom mestu ZZZZ tako i na mernom mestu Mikronaselje. Koncentracije aluminijuma su na mernom mestu Mikronaselje na značajnom nivou.

Dalje, možemo konstatovati da nisu povišene vrednosti ukupnih taložnih materija na svim mernim mestima u aerosedimentu, kao i vrednosti koncentracija teških metala olova i kadmijuma. Osnovne zagađujuće materije – kiseli oksidi, čađ i azot – dioksid, tokom aprila 2006. takođe nisu povišene.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike