Grb Kikinde

Oglasi - Arhiva

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Konkurs za davanje u zakup kadrovskih stanova u zgradi u Bloku C-2

 Na osnovu člana 5. stav 3 . O dluke o raspolaganju stanovima na kojima opština Kikinda ima pravo raspolaganja („Sl.list opštine Kikinda“, broj 23/2015 ) Gradsko veće Grada Kikinde raspisuje

K O N K U R S
za davanje u zakup kadrovskih stanova u Bloku C-2
( zgrada između Ul. Nemanjina i Trga srpskih dobrovoljaca)

Preuzmite tekst konkursa
Preuzmite prijavni formular

Konkurs za davanje stanova u zakup za socijalno stanovanje u zgradi u Bloku C-2

 Na osnovu člana 8. stav 2 . O dluke o raspolaganju stanovima opštine Kikinda na osnovu programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje („Sl.list opštine Kikinda“, broj 23/2015 ) gradonačelnik Grada Kikinde raspisuje

K O N K U R S
za davanje stanova u zakup za socijalno stanovanje u zgradi u Bloku C-2
(između Ul. Nemanjina i Trga srpskih dobrovoljaca)

Preuzmite tekst konkursa
Preuzmite prijavni formular
Preuzmite izjavu za konkurs