Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Odluka o stavljanju van snage Javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

 Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl.glasnik RS“, broj 62/06, 69/08 i 41/09) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl.list Opštine Kikinda“, broj 26/2006), i dopisa Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za poljoprivredno zemljište br. 320-11-09248/2015-14 od 10.11.2015. godine kojim se ne daje saglasnost na Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kikinda za 2015. Godinu, predsednik opštine Kikinda je dana 10.11.2015. godine, doneo

O D L U K U
O STAVLJANJU VAN SNAGE

ODLUKE
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI KIKINDA

Preuzmite odluku
Preuzmite šifrarnik parcela
 

Nazad