Grb Kikinde

Voda sa javnih česmi

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Oktobar 2015.

 Tokom OKTOBRA meseca uzorkovano je 14 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju, Česmi u Crkvi Kozma i Damjan, Česma na trgu, Česma u Galadskoj, Česma na Železničkoj stanici, Česma u Bašaidu, Česma u Banatskoj Topoli, Česma u Nakovu, Česma u Banatskom Velikom Selu, Česma u Novim Kozarcima, Česma u Ruskom Selu, Česma u Mokrinu, Česma u Iđošu i Česma u Vincaidu.
Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je 4 od 14 uzoraka bilo neispravano (28.57%) prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to zbog povećane oksidabilnosti je bila neispravna česma u crkvi Kozma i Damjan, zbog povećane koncentracije amonijaka česma na Železničkoj stanici, a znog povećane koncentracije rezidualnog hlora česma u Nakovu i u Ruskom Selu.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 21.42% neispravnih uzoraka (3 uzoraka). U česmi u Banatskom Velikom Selu utvrđeno je prisustvo Pseudomonas aeruginosa, E coli i povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija- AMB (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija), u česmi u porti crkve Kozma i Damjan utvrđen je Pseudomonas aeruginosa, a u česmi u Galadskoj prisutan je bio Enterobacter sp netermotolerantni pored povećanog broja AMB.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike