Grb Kikinde

Voda sa javnih česmi

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Mart 2016.

Tokom MARTA meseca uzorkovano je 15 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T), Česma u Galadskoj (G), Česma na Železničkoj stanici (ŽS), Česma u AMPP (agencija za malu privredu i poljoprivredu), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT), Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK), Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Mokrinu (M), Česma u Iđošu (I).

Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je 4 uzoraka bilo neispravno ili 26.6% prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to zbog povećane koncentracije rezidualnog hlora (MKN, T, ŽS, AMPP).

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 0% neispravnih uzoraka, dakle svi uzorci su bili ispravni (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija).

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike