Grb Kikinde

Voda sa javnih česmi

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Avgust 2015.

Tokom AVGUSTA meseca uzorkovano je 14 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju, Česmi u Crkvi Kozma i Damjan, Česma na trgu, Česma u Galadskoj, Česma na Železničkoj stanici, Česma u Bašaidu, Česma u Banatskoj Topoli, Česma u Nakovu, Česma u Banatskom Velikom Selu, Česma u Novim Kozarcima, Česma u Ruskom Selu, Česma u Mokrinu, Česma u Iđošu i Česma u Vincaidu.
Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je 6 od 14 uzoraka bilo neispravano (42.85%) prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to svi uzorci zbog povećane koncentracije rezidualnog hlora. Neispravne su bile česme u B. Topoli, Nakovu, Novim Kozarcima, Ruskom Selu, Iđošu i česmama na Železničkoj stanici i na Trgu u Kikindi.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 28.58% neispravnih uzoraka (4 uzoraka). U svim mikrobiološki neispravnim uzorcima bio je povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija), a u jednoj je pored povećanog broja AMB detektovano prisustvo Citrobacter freundi neterm. Česma na Mikronaselju, Česma u Galadskoj i Česma u Nakovu su imale povećan AMB, a Česma u crkvi Kozma I Damjan pored AMB imala je Citrobacter freundii.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike