Grb Kikinde

Voda sa javnih česmi

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Januar 2017.

Tokom JANUARA meseca uzorkovano je 15 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T), Česma u Galadskoj (G), Česma na Železničkoj stanici (ŽS), Česma u AMPP (agencija za malu privredu i poljoprivredu), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT), Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK) (2 uzorka), Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Mokrinu (M), Česma u Iđošu (I).
Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je 4 uzoraka bilo neispravno ili 26,66% prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to zbog povećane koncentracije rezidualnog hlora 1 uzorak (M), 3 uzorka zbog povećane oksidabilnosti (RS, BVS i NK), 2 zbog povećane boje (NK i RS) i 1 uzorak zbog povećane koncentracije amonijaka (BVS).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 26,66% neispravnih uzoraka (4 uzoraka) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija). Razlog mikrobiološke neispravnosti bio je povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) u česmi NK, a u česmama BT, BVS i N utvrđeno je prisustvo Pseudomonas aeruginosa. Potrebno je izvršiti dezinfekciju sistema, kao i proveru ispravnosti filtera za prečišćavanje kod hemijski neispravnih česama. Takođe je nakon dezinfekcije potrebno ponovo uzorkovanje.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike