Grb Kikinde

Voda sa javnih česmi

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

April 2018.

Tokom APRILA meseca uzorkovano je 15 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T), Česma u Galadskoj (G), Česma na Železničkoj stanici (ŽS), Česma u AMPP (agencija za malu privredu i poljoprivredu), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT), Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK), Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Mokrinu (M), Česma u Iđošu (I).
Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je 4 uzoraka bilo neispravno ili 26,6% prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to 3 uzorka zbog povećane boje, povećanog utroška KMnO4 i povećane koncentracije amonijaka (BVS, RS i BT) i 1 uzorak zbog povećanog utroška KMnO4 (KD).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 46,6% neispravnih uzoraka, odnosno 7 neispravnih uzoraka, gde je u 5 uzoraka bio povećan broja aerobnih mezofilnih bakterija-AMB (V, BVS, RS, B i KD) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija), u 1 uzorku je pored povećanog broja AMB detektovano prisustvo bakterija -Klebsiella oxytoca netermotolerantna (M), a u 1 uzorku je pored povećanog broja AMB prisutan i Pseudomonas aeruginosa (ŽS).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike