Grb Kikinde

Voda sa javnih česmi

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Jun 2018.

Tokom JUNA meseca uzorkovano je 16 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T), Česma u Galadskoj (G), Česma na Železničkoj stanici (ŽS)x2, Česma u AMPP (agencija za malu privredu i poljoprivredu), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT), Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK), Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Mokrinu (M), Česma u Iđošu (I).
Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da su 2 uzoraka bila neispravna ili 12,5% prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to 2 uzorka zbog povećane boje, povećanog utroška KMnO4, povećane koncentracije amonijaka i elektroprovodljivosti (BVS, NK) i 1 uzorak zbog povećane koncentracije hlorida (BVS).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 18,75% neispravnih uzoraka, odnosno 3 neispravnih uzoraka, gde je u 3 uzoraka bio povećan broja aerobnih mezofilnih bakterija-AMB (KD, M, I) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike