Grb Kikinde

Voda sa javnih česmi

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Avgust 2019.

Tokom AVGUSTA meseca uzorkovano je 15 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T), Česma na Železničkoj stanici (ŽS), Česma u AMPP- 2 uzorka (agencija za malu privredu i poljoprivredu), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT), Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK), Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Mokrinu (M), Česma u Iđošu (I) i Sajanu (S). Česma u Galadskoj (G) je bila tehnički neispravna.
Sve česme su hemijski ispravne prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 20% (12,5% prethodnog meseca) neispravnih uzoraka. Povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija -AMB bio je u česmama: S, MKN i T (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike