Grb Kikinde

Voda sa javnih česmi

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Mart 2020.

Tokom meseca MARTA uzorkovano je 15 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Galadskoj (G), Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T), Česma na Železničkoj stanici (ŽS), Česma u AMPP (agencija za malu privredu i poljoprivredu), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT), Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK), Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Iđošu (I) i Sajanu (S). Česma u Mokrinu (M) nije uzorkovana jer nije bila u funkciji.
Procenat hemijske neispravnosti iznosi 6,66% (25 % prethodnog meseca) uzoraka prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećane koncentracije amonijaka (1 uzorak, česma KD).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 26,66% (25% prethodnog meseca) neispravnih uzoraka. Povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija - AMB bio je u česmama: G, N, S i NK (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike