Grb Kikinde

Voda sa javnih česmi

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Maj 2020.

Tokom meseca MAJA uzorkovano je 17 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Galadskoj (G), Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T), Česma na Železničkoj stanici (ŽS), Česma u AMPP (agencija za malu privredu i poljoprivredu), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT), Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK)-2 uzorka, Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Iđošu (I) i Sajanu (S). Česma u Mokrinu (M) nije uzorkovana jer nije bila u funkciji.
Procenat hemijske neispravnosti iznosi 6,25%-1 neispravan uzorak (0% prethodnog meseca) prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećane boje (KD)
Procenat mikrobiološke ispravnosti iznosi 11,76% (0% prethodnog meseca), i to zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (NK i B)
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike