Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Energetski menadžer

Konačna lista građana koji su dobili bespovratna sredstva za sprovođenja mera energetske sanacije na teritoriji grada Kikinde za 2021. godinu

 Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. Zakon, 101/2016-dr. zakon i 47/2018), 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/2021), člana 27. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni list grada Kikinde“, br.16/21) i člana 59. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 4/19) Gradsko veće grada Kikinde, dana 28.10.2021. godine, donelo je

Konačnu listu građana koji su dobili bespovratna sredstva za sprovođenja mera energetske sanacije na teritoriji grada Kikinde za 2021. godinu

Preuzmite listu

ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA KRAJNJIM KORISNICIMA ZA SPROVOĐENJE MERA ENERGETSKE SANACIJE

 Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. Zakon, 101/2016-dr. zakon i 47/2018), 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/2021), člana 27. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni list grada Kikinde“, br.16/21) i člana 59. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 4/19) Gradsko veće grada Kikinde, dana 28.10.2021. godine, donelo je

ODLUKU
O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA KRAJNJIM KORISNICIMA ZA SPROVOĐENJE MERA ENERGETSKE SANACIJE

 

Preuzmite Odluku

PRELIMINARNA RANG LISTA

 Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. Zakon, 101/2016-dr. zakon i 47/2018), 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/2021), člana 27. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni list grada Kikinde“, br.16/21 ) i člana 55. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 4/19) Komisija za projekat sufinansiranja mera energetske tranzicije, dana 24.09.2021.godine, donela je

 

PRELIMINARNU RANG LISTU GRAĐANA ZA UČEŠĆE FIZIČKIH LICA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2021. GODINU

 

Preuzmite preliminarnu listu 

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE FIZIČKIH LICA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2021. GODINU

 Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. Zakon, 101/2016-dr. zakon i 47/2018), 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/2021), člana 20. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni list grada Kikinde“, br.16/21 ) i člana 55. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 4/19) gradonačelnik grada Kikinde, dana 19.08.2021.godine, doneo je

O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA PORODIČNIM KUĆAMA I STAMBENIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2021. GODINU
i raspisuje
JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE FIZIČKIH LICA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2021. GODINU


Preuzmite Javni poziv

Prilog br.1

Prilog br.2

Prilog br.3 Pravilnik

ODLUKA O IZBORU DIREKTNIH KORISNIKA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE

 Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. Zakon, 101/2016-dr. zakon i 47/2018), 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/2021), člana 20. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni list grada Kikinde“, br.16/21 ), člana 5. Rešenja o imenovanju komisije za projekat sufinansiranja mera energetske tranzicije br. II–06–15/2021 od 01.07.2021, i člana 55. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 4/19) Gradsko veće grada Kikinde, dana 19.08.2021. godine, donelo je

ODLUKU

O IZBORU DIREKTNIH KORISNIKA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE

Privredni subjekti u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji grada Kikinde za 2021. godinu su:

1. PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE ROLOMONT DOO KIKINDA
2. TIMEA MARTONOŠI PR TRGOVINSKA RADNJA BAUPLAST PVC STOLARIJA SENTA


                                                                                                     PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA-

                                                                                                                       Nikola Lukač

Preuzmite Odluku

 

ODLUKU O PRERASPODELI SREDSTAVA PO MERAMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. Zakon, 101/2016-dr. zakon i 47/2018), 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/2021), člana 5. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni list grada Kikinde“, br.16/21 ),i člana 59. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 4/19) Gradsko veće grada Kikinde, dana 19.08.2021. godine, donelo je

ODLUKU
O PRERASPODELI SREDSTAVA PO MERAMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 


                                                                                                    PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA-

                                                                                                        Nikola Lukač

Preuzmite Odluku

 

 

 

Preliminarna lista izabranih privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji grada Kikinde za 2021.godinu

Na osnovu člana 12. stav 1. alineja 5. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni list grada Kikinde, br.11/21), člana 2. Rešenja o imenovanju komisije za projekat sufinansiranja mera energetske tranzicije br. II–06–15/2021 od 01.07.2021. godine, komisija dana 02.08.2021. godine donosi :


PRELIMINARNU LISTU IZABRANIH PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2021.GODINU

1. PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE ROLOMONT DOO KIKINDA
2. TIMEA MARTONOŠI PR TRGOVINSKA RADNJA BAUPLAST PVC STOLARIJA SENTA


Na preliminarnu listu direktnih korisnika učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.


ZAMENIK
PREDSEDNIK KOMISIJE
Nikola Linjački

ODLUKA I JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE

Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. Zakon, 101/2016-dr. zakon i 47/2018), 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/2021), člana 15. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni list grada Kikinde“, br.16/21 ) i člana 55. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 4/19) gradonačelnik grada Kikinde, dana 08.07.2021. godine, doneo je

ODLUKU I JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE

Preuzmite Javni poziv

Prilog br.1 Prijavni obrazac

Prilog br.2 Izjava

PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA

 Na osnovu člana 20. stav 1. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07.... 47/18), člana 69. i 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/21), člana 25. i člana 40. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 154/09, 73/10... 72/19 i 149/20), i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske tranzicije („Službeni list grada Kikinde“, br.11/21), Gradsko veće Grada Kikinde na sednici održanoj dana 07.07.2021. godine, donelo je

PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA

Preuzmite Pravilnik

Prilog „RTV Vojvodina”