Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Energetski menadžer

Kontakt telefoni u vezi subvencija za unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima:

 0230 410-130

 0230 410-194

 0230 410-219

Konačna lista krajnjih korisnika koji su dobili bespovratna sredstva za sprovođenje mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji Grada Kikinde za 2023. godinu

Na osnovu člana 23. stav 7 Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji”, broj II-06-38/2023 od dana 18.08.2023., Komisija za program sufinansiranja mera energetske sanacije dana 14.11.2023. sačinjava:

Konačnu listu

krajnjih korisnika koji su dobili bespovratna sredstva za sprovođenje mera energetske sanacije u domaćinstvima

na teritoriji Grada Kikinde za 2023. godinu

 

Preuzmite listu

 

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA DOMAĆINSTVIMA ZA ENERGETSKU SANACIJU PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2023. GODINU

 Na osnovu člana 1. Zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu (Projekat „Čista energija i energetska efikasnosti za građane u Srbiji“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovoriˮ, broj 6/22), člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. Zakon, 101/2016-dr. zakon i 47/2018), člana 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/2021), Ugovora o sufinansiranju programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koji sprovodi Grad Kikinda broj 401-00-986/100/2023-06 od dana 20.07.2023., člana 18. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji” („Službeni list grada Kikinde“, br.18/23) i člana 55. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br.4/19) gradonačelnik Grada Kikinde, dana 12.10.2023. godine, doneo je

 

O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA DOMAĆINSTVIMA ZA ENERGETSKU SANACIJU PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
i raspisuje
JAVNI POZIV
ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA DOMAĆINSTVIMA ZA ENERGETSKU SANACIJU PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2023. GODINU

 

Preuzmite Javni poziv

Prilog br.1 - Prijavni obrazac

Prilog br.2 - Lista firmi izvođača

Prilog br. 3 - Maksimalni iznosi subvencija po paketima i merama

LISTA DIREKTNIH KORISNIKA (PRIVREDNIH SUBJEKATA) U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE

Na osnovu člana 17. stav 7. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“ broj II-06-38/2023 od 18.08.2023.godine („Službeni list grada Kikinde“, br.18/23) i Javnog poziva za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Kikinde br. V-312-6/2023 od dana 07.09.2023.godine, Komisija za program sufinansiranja mera energetske sanacije koji sprovodi Grad Kikinda dana 25.09.2023. godine donosi

LISTA DIREKTNIH KORISNIKA (PRIVREDNIH SUBJEKATA)
U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVANA TERITORIJI GRADA KIKINDE


Preuzmite listu

INFO PULT

 Komisija za realizaciju Programa sufinansiranja mera energetske sanacije će od 25. septembra pa sve do otvaranja Javnog poziva za domaćinstva organizovati INFO PULT za sve zainteresovane građane za učešće u Javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Kikinde za 2023. godinu.
Info pult će biti otvoren svakog radnog dana u periodu od 11 do 13h u Uslužnom centru Gradske uprave, šalter broj 3, ili pozivom na broj telefona 410-210.

 

Preuzmite prilog

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE DIREKTNIH KORISNIKA (PRIVREDNIH SUBJEKATA) U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE

Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. Zakon, 101/2016-dr. zakon i 47/2018), 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/2021), člana 12. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji” („Službeni list grada Kikinde“, br.18/23) i člana 55. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br.4/19) gradonačelnik Grada Kikinde, dana 07.09.2023. godine, doneo je

O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
i raspisuje
JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE DIREKTNIH KORISNIKA (PRIVREDNIH SUBJEKATA) U SPROVOĐENJU MERA
ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE


Preuzmite Javni poziv

Prilog br. 1 - Prijavni obrazac

Prilog br. 2 - Izjava

Prilog br. 3 - ESMP Energetska efikasnost

PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA U OKVIRU PROJEKTA „ČISTA ENERGIJA I ENERGETSKA EFIKASNOST ZA GRAĐANE U SRBIJI“

  Na osnovu člana 20. stav 1. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 - dr. zakon), člana 69. i 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, br. 40/21), Zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu (Projekat „Čista energija i energetska efikasnosti za građane u Srbiji“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovoriˮ, br. 6/22), odeljka 2. Aranžmani za upravljanje projektom, tačka 2.1.4 Jedinice lokalne samouprave Priručnika za projektne operacije i bespovratna sredstva, Ugovora o sufinansiranju programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova, koji sprovodi Grad Kikinda broj 401-00-986/100/2023-06 od 20.07.2023. i člana 59. Statuta grada Kikinde („Službeni list Grada Kikinde” br. 4/19) Gradsko veće Grada Kikinde na sednici održanoj dana 18.08.2023. godine, donelo je

PRAVILNIK
O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA U OKVIRU PROJEKTA „ČISTA ENERGIJA I ENERGETSKA EFIKASNOST ZA GRAĐANE U SRBIJI“


 

Preuzmite Pravilnik

KONAČNA LISTA GRAĐANA ZA UČEŠĆE FIZIČKIH LICA (DOMAĆINSTAVA) U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE – SOLARNI PANELI

Na osnovu člana 27 stav 12. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenja termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu Javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP1/22 („Službeni list grada Kikinde, br.7/22) , člana 5. Rešenja o obrazovanju i imenovanju komisije za program sufinansiranja mera energetske sanacije koji sprovodi Grad Kikinda, br. IX-312-2/2022 od 15.03.2022. godine i Odluke Gradskog veća Grada Kikinde broj II-06-7/2023 od dana 10.02.2023., Komisija dana 13.02.2023. godine objavljuje:

KONAČNU LISTU GRAĐANA ZA UČEŠĆE FIZIČKIH LICA (DOMAĆINSTAVA) U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE
U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE –
SOLARNI PANELI

 

Preuzmite Konačnu listu

Revidirana preliminarna rang lista građana za učešće fizičkih lica (domaćinstava) u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji Grada Kikinde – Solarni paneli

Na osnovu člana 20 stav 3. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenja termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu Javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP1/22 („Službeni list grada Kikinde, br.7/22) i člana 5. Rešenja o obrazovanju i imenovanju komisije za program sufinansiranja mera energetske sanacije koji sprovodi Grad Kikinda, br. IX-312-2/2022 od 15.03.2022. godine, Komisija dana 18.01.2023. godine donosi :

Revidiranu preliminarnu rang listu građana za učešće fizičkih lica (domaćinstava) u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji Grada Kikinde –
Solarni paneli
 

Preuzmite listu

 

Preliminarna rang lista građana za učešće fizičkih lica (domaćinstava) u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji Grada Kikinde – Solarni paneli

 Na osnovu člana 20 stav 3. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenja termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu Javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP1/22 („Službeni list grada Kikinde, br.7/22) i člana 5. Rešenja o obrazovanju i imenovanju komisije za program sufinansiranja mera energetske sanacije koji sprovodi Grad Kikinda, br. IX-312-2/2022 od 15.03.2022. godine, Komisija dana 09.01.2023. godine donosi :

Preliminarnu rang listu građana za učešće fizičkih lica (domaćinstava) u sprovođenju mera energetske

sanacije u domaćinstvima na teritoriji Grada Kikinde – Solarni paneli

Preuzmite preliminarnu rang listu

 


 


 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE GRAĐANA (DOMAĆINSTAVA) U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA

Na osnovu člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07.... 47/18 i 111/2021-dr. zakon), člana 69. i 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/21), člana 25. i člana 40. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 154/09, 73/10... 72/19 i 149/20), člana 59. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde” 4/19) i člana 21. Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote („Sl. list Grada Kikinde” br. 7/22) (u daljem tekstu Pravilnik) i Ugovora o sufinansiranju programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koji sprovodi Grad Kikinda broj 401-00-6/115/2022-01 od 11.03.2022. godine, Gradsko veće Grada Kikinde dana 05.12.2022. donosi

O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA UČEŠĆE GRAĐANA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE


i raspisuje

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE GRAĐANA (DOMAĆINSTAVA) U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA TOPLOTE NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
 

Preuzmite Javni poziv

Prilog br. 1 - Prijavni obrazac

Prilog br. 2 - Lista firmi izvođača

Prilog br. 3 - Izjava

Prilog br. 4 - Saglasnost suvlasnika

Prilog br. 5 - Model Ugovora sa EPS-om

Prilog br. 6 - Kriterijumi i način bodovanja

Prilog br. 7 - Opšti uslovi

Prilog br. 8 - Primer računa/odobrena snaga

Prilog br. 9 - Brošura

Prilog br. 10 - Spisak potrebne dokumentacije

ODLUKA O IZBORU DIREKTNIH KORISNIKA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU – SOLARNI PANELI

 Na osnovu člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07.... 47/18 i 111/2021-dr. zakon), člana 69. i 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/21), člana 25. i člana 40. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 154/09, 73/10... 72/19 i 149/20), člana 59. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde” 4/19) i člana 20. stav 8 Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote („Sl. list Grada Kikinde” br. 7/22) (u daljem tekstu Pravilnik), Gradsko veće Grada Kikinde dana 05.12.2022. donosi

ODLUKU
O IZBORU DIREKTNIH KORISNIKA U SPROVOĐENJU MERA
ENERGETSKE SANACIJE NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU – SOLARNI PANELI
 

Preuzmite Odluku

PRELIMINARNA RANG LISTU IZABRANIH PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU – SOLARNI PANELI

 Na osnovu člana 20. stav 2. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenja termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote („Službeni list grada Kikinde, br.7/22), člana 5. Rešenja o obrazovanju i imenovanju komisije za program sufinansiranja mera energetske sanacije koji sprovodi Grad Kikinda, br. IX-312-2/2022 od 15.03.2022. godine, komisija dana 16.11.2022. godine donosi :

PRELIMINARNU RANG LISTU IZABRANIH PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU – SOLARNI PANELI

 

Preuzmite Preliminarnu rang listu

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA

  Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. Zakon, 101/2016-dr. zakon i 47/2018), 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/2021), člana 15. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi , termostatskih ventila i delitelja toplote („Službeni list grada Kikinde“, br.7/22 ) i člana 55. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 4/19) gradonačelnik grada Kikinde, dana 27.10.2022. godine, doneo je

O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
i raspisuje

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
 

 

Preuzmite Javni poziv

Prilog br.1 

Prilog br.2

Prilog br.3

Prilog br.4

Prilog br.5

PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA

 
Na osnovu člana 20. stav 1. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07.... 47/18), člana 69. i 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/21), člana 25. i člana 40. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 154/09, 73/10... 72/19 i 149/20), člana 29. stav 2. Pravilnika o bližim uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava za primenu mera energetske efikasnosti („Službeni glasnik RSˮ, broj 12/22), Rešenja o finansiranju programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave, kao i gradske opštine, broj 401-00-4/2022-01 od 25.02.2022. godine, donetim od strane Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti, kojim su gradu Kikindi dodeljena sredstva u iznosu od 4.000.000,00 dinara, a na osnovu čega će 750.000,00 dinara opredeliti Grad Kikinda, a 750.000,00 dinara Uprava za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti za sufinansiranje mera energetske efikasnosti iz ovog pravnlnika. Gradsko veće Grada Kikinde na sednici održanoj dana 29.04.2022. godine, donelo je

PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI , TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA TOPLOTE PO OSNOVU JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA, JP1/22

 

Preuzmite Pravilnik

Konačna lista krajnjih korisnika koji su dobili bespovratna sredstva za sprovođenje mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji Grada Kikinde za 2022. godinu

Na osnovu člana 20. stav 1. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07.... 47/18), člana 69. i 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/21), člana 25. i člana 40. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 154/09, 73/10... 72/19 i 149/20), člana 59. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde” 4/19) i člana 5. i člana 27. stav 11 .Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu tople potrošne vode („Službeni list grada Kikinde” 7/22), (u daljem tekstu Pravilnik), Gradsko veće Grada Kikinde na sednici održanoj dana 30.09.2022. godine, donelo je:


Konačna listu krajnjih korisnika koji su dobili bespovratna sredstva za sprovođenje mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji Grada Kikinde za 2022. godinu

 

Preuzmite konačnu listu

REVIDIRANA PRELIMINARNA RANG LISTA IZABRANIH FIZIČKIH LICA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU

 Na osnovu člana 27. stav 2. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode („Službeni list grada Kikinde, br.7/22) i člana 5. Rešenja o obrazovanju i imenovanju komisije za program sufinansiranja mera energetske sanacije koji sprovodi Grad Kikinda, br. IX-312-2/2022 od 15.03.2022. godine, komisija dana 22.08.2022. godine donosi:

REVIDIRANU PRELIMINARNU RANG LISTU IZABRANIH fIZIČKIH LICA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU


Preuzmite revidiranu preliminarnu rang listu

PRELIMINARNA RANG LISTU IZABRANIH FIZIČKIH LICA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU

  Na osnovu člana 27. stav 2. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode („Službeni list grada Kikinde, br.7/22) i člana 5. Rešenja o obrazovanju i imenovanju komisije za program sufinansiranja mera energetske sanacije koji sprovodi Grad Kikinda, br. IX-312-2/2022 od 15.03.2022. godine, komisija dana 05.08.2022. godine donosi:

PRELIMINARNU RANG LISTU IZABRANIH fIZIČKIH LICA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU

Preuzmite preliminarnu rang listu

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE GRAĐANA (DOMAĆINSTAVA) U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU

 Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. Zakon, 101/2016-dr. zakon i 47/2018), 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/2021), člana 21. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za pripremu tople potrošne vode po Javnom pozivu uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP1/22 („Službeni list grada Kikinde“, br.7/22 ) i člana 55. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 4/19) gradonačelnik grada Kikinde, dana 30.06.2022. godine, doneo je

O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
i raspisuje
JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE GRAĐANA (DOMAĆINSTAVA) U SPROVOĐENJU MERA
ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU
 

Preuzmite Javni poziv

Prilog br.1

Prilog br.2

Prilog br.3

Prilog br.4

ODLUKU O IZBORU DIREKTNIH KORISNIKA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU

 Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. Zakon, 101/2016-dr. zakon i 47/2018), 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/2021), člana 20. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode („Službeni list grada Kikinde, br.7/22).), i člana 55. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 4/19) Gradsko veće Grada Kikinde, dana 23.06.2022. godine, donelo je

ODLUKU
O IZBORU DIREKTNIH KORISNIKA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI
GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU
 

Preuzmite odluku

 

 

PRELIMINARNA RANG LISTU IZABRANIH PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU

 Na osnovu člana 20. stav 2. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode („Službeni list grada Kikinde, br.7/22), člana 5. Rešenja o obrazovanju i imenovanju komisije za program sufinansiranja mera energetske sanacije koji sprovodi Grad Kikinda, br. IX-312-2/2022 od 15.03.2022. godine, komisija dana 09.06.2022. godine donosi:

PRELIMINARNU RANG LISTU IZABRANIH PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU

 

Preuzmite preliminarnu listu 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU

 Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. Zakon, 101/2016-dr. zakon i 47/2018), 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/2021), člana 15. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za pripremu tople potrošne vode po Javnom pozivu uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP1/22 („Službeni list grada Kikinde“, br.7/22 ) i člana 55. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 4/19) gradonačelnik grada Kikinde, dana 19.04.2022. godine, doneo je

O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
i raspisuje
JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA
ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU

Preuzmite Javni poziv

Prilog br. 1

Prilog br. 2

Prilog br. 3

Prilog br. 4

 

 

 

 


 

PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE

Na osnovu člana 20. stav 1. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07.... 47/18), člana 69. i 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/21), člana 25. i člana 40. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 154/09, 73/10... 72/19 i 149/20), i člana 59. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde” 4/19) Gradsko veće Grada Kikinde na sednici održanoj dana 29.04.2022. godine, donelo je


PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU
PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE PO JAVNOM POZIVU UPRAVE ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI JP1/22

Preuzmite pravilnik


 

INFOPULT - Program energetskih sanacija u domaćinstvima na teritoriji Grada Kikinde u 2022. godini

Sve informacije u vezi Programa energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji Grada Kikinde u 2022. godini zainteresovani građani i privredni subjekti mogu dobiti svakog radnog dana od 11-13h pozivom na broj 0230/410-210 ili na šalteru broj 3 u uslužnom centru Gradske uprave Grada Kikinde.

Konačna lista građana koji su dobili bespovratna sredstva za sprovođenja mera energetske sanacije na teritoriji grada Kikinde za 2021. godinu

 Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. Zakon, 101/2016-dr. zakon i 47/2018), 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/2021), člana 27. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni list grada Kikinde“, br.16/21) i člana 59. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 4/19) Gradsko veće grada Kikinde, dana 28.10.2021. godine, donelo je

Konačnu listu građana koji su dobili bespovratna sredstva za sprovođenja mera energetske sanacije na teritoriji grada Kikinde za 2021. godinu

Preuzmite listu

ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA KRAJNJIM KORISNICIMA ZA SPROVOĐENJE MERA ENERGETSKE SANACIJE

 Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. Zakon, 101/2016-dr. zakon i 47/2018), 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/2021), člana 27. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni list grada Kikinde“, br.16/21) i člana 59. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 4/19) Gradsko veće grada Kikinde, dana 28.10.2021. godine, donelo je

ODLUKU
O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA KRAJNJIM KORISNICIMA ZA SPROVOĐENJE MERA ENERGETSKE SANACIJE

 

Preuzmite Odluku

PRELIMINARNA RANG LISTA

 Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. Zakon, 101/2016-dr. zakon i 47/2018), 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/2021), člana 27. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni list grada Kikinde“, br.16/21 ) i člana 55. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 4/19) Komisija za projekat sufinansiranja mera energetske tranzicije, dana 24.09.2021.godine, donela je

 

PRELIMINARNU RANG LISTU GRAĐANA ZA UČEŠĆE FIZIČKIH LICA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2021. GODINU

 

Preuzmite preliminarnu listu 

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE FIZIČKIH LICA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2021. GODINU

 Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. Zakon, 101/2016-dr. zakon i 47/2018), 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/2021), člana 20. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni list grada Kikinde“, br.16/21 ) i člana 55. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 4/19) gradonačelnik grada Kikinde, dana 19.08.2021.godine, doneo je

O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA PORODIČNIM KUĆAMA I STAMBENIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2021. GODINU
i raspisuje
JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE FIZIČKIH LICA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2021. GODINU


Preuzmite Javni poziv

Prilog br.1

Prilog br.2

Prilog br.3 Pravilnik

ODLUKA O IZBORU DIREKTNIH KORISNIKA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE

 Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. Zakon, 101/2016-dr. zakon i 47/2018), 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/2021), člana 20. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni list grada Kikinde“, br.16/21 ), člana 5. Rešenja o imenovanju komisije za projekat sufinansiranja mera energetske tranzicije br. II–06–15/2021 od 01.07.2021, i člana 55. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 4/19) Gradsko veće grada Kikinde, dana 19.08.2021. godine, donelo je

ODLUKU

O IZBORU DIREKTNIH KORISNIKA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE

Privredni subjekti u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji grada Kikinde za 2021. godinu su:

1. PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE ROLOMONT DOO KIKINDA
2. TIMEA MARTONOŠI PR TRGOVINSKA RADNJA BAUPLAST PVC STOLARIJA SENTA


                                                                                                     PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA-

                                                                                                                       Nikola Lukač

Preuzmite Odluku

 

ODLUKU O PRERASPODELI SREDSTAVA PO MERAMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. Zakon, 101/2016-dr. zakon i 47/2018), 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/2021), člana 5. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni list grada Kikinde“, br.16/21 ),i člana 59. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 4/19) Gradsko veće grada Kikinde, dana 19.08.2021. godine, donelo je

ODLUKU
O PRERASPODELI SREDSTAVA PO MERAMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 


                                                                                                    PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA-

                                                                                                        Nikola Lukač

Preuzmite Odluku

 

 

 

Preliminarna lista izabranih privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji grada Kikinde za 2021.godinu

Na osnovu člana 12. stav 1. alineja 5. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni list grada Kikinde, br.11/21), člana 2. Rešenja o imenovanju komisije za projekat sufinansiranja mera energetske tranzicije br. II–06–15/2021 od 01.07.2021. godine, komisija dana 02.08.2021. godine donosi :


PRELIMINARNU LISTU IZABRANIH PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2021.GODINU

1. PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE ROLOMONT DOO KIKINDA
2. TIMEA MARTONOŠI PR TRGOVINSKA RADNJA BAUPLAST PVC STOLARIJA SENTA


Na preliminarnu listu direktnih korisnika učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.


ZAMENIK
PREDSEDNIK KOMISIJE
Nikola Linjački

ODLUKA I JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE

Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. Zakon, 101/2016-dr. zakon i 47/2018), 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/2021), člana 15. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni list grada Kikinde“, br.16/21 ) i člana 55. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 4/19) gradonačelnik grada Kikinde, dana 08.07.2021. godine, doneo je

ODLUKU I JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE

Preuzmite Javni poziv

Prilog br.1 Prijavni obrazac

Prilog br.2 Izjava

PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA

 Na osnovu člana 20. stav 1. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07.... 47/18), člana 69. i 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/21), člana 25. i člana 40. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 154/09, 73/10... 72/19 i 149/20), i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske tranzicije („Službeni list grada Kikinde“, br.11/21), Gradsko veće Grada Kikinde na sednici održanoj dana 07.07.2021. godine, donelo je

PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA

Preuzmite Pravilnik