Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 29 став 1 Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014), Решења o отуђењу из јавне својине објекта и земљишта на парц.бр. 2228 к.о. Кикинда у улици Улици краља Петра I бр. 166 («Сл.лист Општине Кикинда», број 26/2014), Закључка Општинског већа бр.II-06-9/2015 од 10.03.2015 године и члана 94. Статута Општине Кикинда – пречишћен текст («Сл.лист Општине Кикинда», број 4/06 – пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 и број 39/2012 ), председник Општине, расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА OБJEKAТА И ЗЕМЉИШТА
на парц.бр. 2228 к.о. Кикинда у улици Улици краља Петра I бр. 166

 

Преузмите текст јавног позива

Назад