Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

Комисија за доделу стипендија општине Кикинда, која је именована Решењем председника општине Кикинда бр. V-67-3/2015 на основу члана 23. став 1. алинеја 6. и члана 23в. Правилника о додели стипендија за младе таленте и ученике и студенте слабијег материјалног стања са територије општине Кикинда бр. V-110-14/2008-пречишћен текст и V-110-10/2016, по расписаном конкурсу бр. V-61- 27/2016 који је објављен на огласној табли Општинске управе општине Кикинда, дана 23.12.2015. године, донела је дана 26.01.2016.

О Д Л У К У
о додели стипендија

Преузмите текст одлуке

Назад