Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 58. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 4/06 – пречишћен текст, број 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Општинско веће општине Кикинда на седници од 28.01.2016. године, донело је следећи


З А К Љ У Ч А К

Одобравају се средства из буџета општине Кикинда за 2016. годину – из средстава намењених удружењима грађана, за реализацију пројеката удружења грађана у области културе, која ће се усмерити према следећем табеларном прегледу:

Преузмите текст одлуке

Назад