Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

 На основу члана 58. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 4/06 – пречишћен текст, број 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Општинско веће општине Кикинда на седници од 01.03.2016. године, донело је следећи

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Предлог по Конкурсу за расподелу средстава из буџета општине Кикинда за ГОДИШЊЕ/РЕДОВНЕ ПРОГРАМЕ суфинансирања потреба у области спорта за 2016 годину.
2. Одобравају се средства из буџета општине Кикинда за 2016 годину – из средстава намењених за ГОДИШЊЕ/РЕДОВНЕ ПРОГРАМЕ -Основне програмске активности спортских клубова/удружења/организација- и за ГОДИШЊЕ/РЕДОВНЕ ПРОГРАМЕ –плаћени спортски тренер, према следећим табеларним прегледима:

Преузмите табеле резултата

Назад