Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

 На основу члана 58. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 4/06 – пречишћен текст, број 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Општинско веће општине Кикинда на седници од 01.03.2016. године, донело је следећи

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Предлог расподеле средстава по основу Конкурса за ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ -програми / пројекти спортских клубова / удружења / организација, који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта- за 2016 годину.

2. Одобравају се средства из Фонда културе и физичке културе општине Кикинда за 2016 годину, за ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ -програми / пројекти спортских клубова / удружења / организација, који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта- за 2016 годину у укупном износу од 2.500.000,00 динара, према следећем табеларном приказу:

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ -програми / пројекти спортских клубова / удружења / организација, који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта- за 2016 годину.

Преузмите табелу резултата

Назад