Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 3. Уредбе о интерном конкурсу („Службени гласник РС“, број 17/16), тачке III редни број 1. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за 2015. годину („Службени лист општине Кикинда“, број 36/15 и „Службени лист града Кикинде“ бр. 8/16 и 12/16), члана 5. Одлуке о утврђивању органа града Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 6/16) и члана 19. Одлуке о општинској управи („Службени лист општине Кикинда“, број 3/09, 14/11, 45/13 и 14/15) и Решења о попуњавању радних места интерним конкурсом у Градској управи града Кикинда број:III-03-111-2/2016 од 06.09.2016.године, начелник Градске управе града Кикинде објављује:

ИНТЕРНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДЕ

Преузмите текст конкурса

Преузмите исправку текста конкурса

 

 

Назад