Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 59. Статута Града Кикинда („Службени лист Града Кикинда“, број 1/16 – пречишћен текст, 17/16), Градско веће Града Кикинда на седници од 02.03.2017. године, донело је следећи

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Предлог по Конкурсу за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за ГОДИШЊЕ/РЕДОВНЕ ПРОГРАМЕ суфинансирања потреба у области спорта за 2017 годину.

2. Одобравају се средства из буџета Града Кикинда за 2017 годину – из средстава намењених за ГОДИШЊЕ/РЕДОВНЕ ПРОГРАМЕ -Основне програмске активности спортских клубова/удружења/организација према следећим табеларним прегледима

Преузмите закључак са табелом резултата

Назад