Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 59. Статута Града Кикинда („Службени лист Града Кикинда“, број 1/16 – пречишћен текст, 17/16) и Правилника за суфинансирање програмских активности удружења у традиционалним манифестацијама и пројеката из области гастрономије и туризма број II-320-310/2017 од 20.10.2017.године, Грaдоначелник Града Кикинда, донео је следећи:

З А К Љ У Ч А К

Прихвата се Предлог по Конкурсу за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за програмске активности Удружења у традиционалним манифестацијама и пројеката из области гастрономије и туризма.

Преузмите закључак
 

Назад