Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 59. Статута Града Кикинда („Службени лист Града Кикинда“, број 1/16 – пречишћен текст, 17/16) и Правилника о суфинансирању опреме намењене пољопривредној производњи број III-03-320-245/2017 од 12.09.2017.године, Грaдоначелник Града Кикинда, донео је следећи:

З А К Љ У Ч А К

Прихвата се Предлог по Јавном позиву за учешће града Кикинде у суфинансирању набавке опреме намењене пољопривредној производњи број V-320-208/2017 од 18.07.2017.године.

Преузмите закључак

Назад