Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00003/2018-01 од 22.01.2018. године; Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (Службени гласник РС“број: 16/16 и 8/17), члана 52. Статута града Кикинде („Сл.лист града Кикинде“ бр. 1/16-пречишћен текст и 17/16 и Одлуке о буџету гарда Кикинде („Сл.лист града Кикинде“ бр. 34/17) градоначелник града Кикинде

расписује

К О Н К У Р С
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Кикинда у 2018. години

Преузмите конкурсну документацију
Решење о именовању Стручне комисије
Предлог одлуке о расподели средстава
Решење о расподели средстава
Обавештење

Назад