Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

 На основу члана 59. Став 1.тачка 1 Статута града Кикинде („Сл. лист града .Кикинде“, број 1/16 – пречишћен текст, 17/16), Градско веће града Кикинде, на седници одржаној дана 09.02.2018. године, донело је следећи:

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Предлог Секретаријата за друштвене делатности за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за БЕНИФИЦИРАНЕ КЛУБОВЕ-КЛУБОВЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД-суфинансирања потреба у области спорта за 2018 годину.

Преузмите комплетан закључак

Назад