Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 14. Закона о пољопривреди и руралном развоју, Одлуке о буџету града Кикинде за 2018.годину („Сл.лист града Кикинде “, број 34/2017) а у вези са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Кикинде и у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја градa Кикиндe број III-03-320-39/2018 од 30.03.2018.године, Градоначелник града Кикинде дана, 24.05.2018. године, расписује

К О Н К У Р С

за суфинансирање програмских активности Удружења у традиционалним манифестацијама и пројеката из области гастрономије и сеоског туризма

Текст конкурса
Пријавни формулар
Формулар за правдање средстава

Назад