Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 41. и 43. Закона о оглашавању („Службени гласник Републике Србије“, број 6/2016) и члана 30. Одлуке о оглашавању на територији града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 34/2017 и 9/2019) Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде Градоначелник града Кикинде дана 12.06. 2019 године доноси


О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОГЛАСНИХ ПАНОА-БИЛБОРДА

Преузмите јавни конкурс

Назад