Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 4. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016), тачке III редни број 1. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за 2019. годину („Службени лист града Кикинда“, број 33/2019), и члана 31. Одлуке о организацији градске управе града Кикинде („Сл. лист града Кикинда“, број 9/2019 и 20/2019) и Решења о попуњавању радних места интерним конкурсом у Градској управи града Кикинда број: III-04-111-1/2019 од 15.11.2019.године, начелник Градске управе града Кикинде објављује:

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДЕ

Преузмите интерни конкурс 

Назад