Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 55. став 1. тачка 3. и члана 136. став 1. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/2019) и Одлуке о буџету града Кикинде (Службени лист града Кикинде број 33/2019). Градско веће града Кикинде, на седници одржаној дана 13.01.2020. године, донело је следећи:

З А К Љ У Ч А К

о расписивању Конкурса за расподелу средстава из буџета града Кикинде за 2020. годину
за суфинансирање
-ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА-
(програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта)
и расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС
за расподелу средстава из буџета града Кикинде
за 2020. годину за суфинансирање

-ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА-
(програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта)

Преузмите конкурсну документацију 

Преузмите образложење

Назад