Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 32. став 6. Закона о црквама и верским заједницама («Службени гласник РС», бр. 36/06), чланова 55. и 136. став 1. Статута Града Кикинде („Службени лист Града Кикинде“, број: 4/19), Oдлуке о буџету града Кикинде за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину («Службени лист Града Кикинде», бр.33/2019) и Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Града Кикинде («Службени гласник РС», бр. 1/2020 од 17.01.2020. године) Комисија за доделу средстава за финансирање и суфинансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета града Кикинде за 2020. годину је дана 14.02.2020. године донео

ЗАКЉУЧАК

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Јавни конкурс се расписује за пројекте цркава и верских заједница на подручју града Кикинде који се реализују у 2020. години.

Укупан износ средстава опредељених за финансирање и суфинансирање пројеката цркава и верских заједница утврђен је Oдлуком о буџету града Кикинде за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину, у оквиру програма 1201-Развој културе и информисања, позиције 194.1 Дотације верским заједницама.

Преузмите конкурсну документацију 

Назад