Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), члана 59. и члана 136. става 1. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19), Oдлуке о буџету града Кикинде за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину («Службени лист Града Кикинде», бр.33/2019), Правилникa о додели средстава за подстицај и развој младих талената Града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 1/2020 од 17.01.2020. године Комисија за доделу средстава за подстицање и развој младих талената Града Кикинде (у даљем тексту: Комисија) дана 14.02.2020. године, расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ И РАЗВОЈ МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ГРАДА КИКИНДЕ

Расписује се Конкурс за доделу новчаних средстава за подстицај и развој младих талената на територији Града Кикинде.

Укупан износ опредељених средстава за финансирање и суфинансирање младих талената утврђен је Одлуком о буџету града Кикинде за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину, у оквиру програма 2101 Градоначелник, позиције 17/1.2 Подстицање развоја младих талената. Минималан износ средстава који се може одобрити по Конкурсу је 10.000,00 динара, док је максималан износ 100.000,00 динара.

Преузмите конкурсну документацију 

Решење 1

Решење 2

Назад