Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 38. Закона о удружењима, („Сл. гласник РС“, број 51/2009 и 99/201 – др. Закони и 44/2018 -др.закон), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, Правилника о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, („Службени лист Града Кикинде“, број 1/20), Одлуке о буџету града Кикинде за 2021. годину („Службени лист града Кикинде“, број: 25/20), члана 136. Статута града Кикинде, градоначелник града Кикинде дана 05.01.2021. донео је

ЗАКЉУЧАК

о расписивању Конкурса за суфинансирање и финансирање програма/проjеката из области удружења грађана за 2021. годину

Преузмите конкурсну документацију

Назад