Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 - др. закон и 157/20 – др. закон) и члана 11. и 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 95/16), члана 5. Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Градској управи града Кикинде („Сл.лист града Кикинде“, бр. 17/17) и члана 36. Одлуке о организацији Градске управе града Кикинде („Сл.лист града Кикинде“, бр. 26/20), начелник Градске управе града Кикинде оглашава:

Ј А В Н И К О Н К У Р С
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДЕ

 

Преузмите конкурсну документацију

Назад