Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 38. Закона о удружењима ( „Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 и др. закон 44/2018 и др. закон ), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), Правилника о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени лист Града Кикинде“, бр. 1/2020), Одлуке о буџету града Кикинде за 2021. годину („Службени лист града Кикинде“, бр. 9/2021), члана 136. Статута града Кикинде и чланa 2. Решења Градског већа Града Кикинде број II-06-30/2021 од 07. 09. 2021.године, градоначелник града Кикинде дана ¬¬¬08. 09. 2021. донео је

ЗАКЉУЧАК

о расписивању Конкурса за суфинансирање и финансирање програма/проjеката из области удружења грађана за 2021. годину III позив

Преузмите конкурсну документацију

Решење о расподели средстава

Назад