Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 59. став 1. тачка 20. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/19) на седници Градског већа одржаној дана 22.12.2021. године, донело је следећи:

З А К Љ У Ч А К

о расписивању Конкурса за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2022. годину за суфинансирање –

ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА - (програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта)

и расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за расподелу средстава из буџета Града Кикинде за 2022. годину за суфинансирање
- ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА - (програми/пројекти спортских клубова/удружења/организација који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта)

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите закључак

Назад