Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије” број: 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 59. и члана 136. става 1. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде” број: 4/19), Одлуке о буџету града Кикинде за 2022. годину са пројекцијама на 2023. и 2024. годину („Службени лист Града Кикинде“, број: 33/21), Правилника о додели средстава за подстицај и развој младих талената Града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 1/2020 од 17.01.2020. године Градоначелник дана, 10.02.2022. године, расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ И РАЗВОЈ МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ГРАДА КИКИНДЕ У 2022. ГОДИНИ

Расписује се Конкурс за доделу новчаних средстава за подстицај и развој младих талената на територији Града Кикинде.

Преузмите конкурсну документацију

Решење о додели средстава

Решење о расподели средстава 1

Решење о расподели средстава 2

Решење о расподели средстава 3

Назад