Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 38. Закона о удружењима ( „Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 и др. закон 44/2018 и др. закон ), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), Правилника о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени лист Града Кикинде“, бр. 1/2020), Одлуке о буџету града Кикинде за 2022. годину („Службени лист града Кикинде“, бр. 33/2021), члана 136. Статута града Кикинде, градоначелник града Кикинде дана ¬¬¬05. 07. 2022. донео је


ЗАКЉУЧАК


о расписивању Конкурса за суфинансирање и финансирање програма/проjеката удружења у области организовања културних догађаја и манифестација међународног карактера за 2022. годину.

 

Текст конкурса

Модел обрасца пријаве на конкурс

Модел обрасца предлога програма

Буџет програма пројекта

Изјава о прихватању обавезе

Решење о именовању комисије

Одлука о избору програма

Решење о додели средстава
 

Назад